Birkholm Kirkegård

Birkholm kirkegård blev anlagt i 1950, da man på dette tidspunkt kunne forudse nødvendigheden af en udvidelse af gravstedsarealerne i Herlev. Enhver mulighed var udelukket på Herlev kirkegård, da de omkringliggende arealer allerede var opkøbt til boligformål. Men i Hjortespring lå proprietærgården ”Lille Birkholm”, som på daværende tidspunkt ejedes af Københavns kommune. Herfra blev købt 2 ha. (20.000 m2).

Allerede i 1980 så man sig nødsaget til igen at udvide med yderligere et tilkøb på 2,6 ha., således at det samlede areal nu udgør 4,6 ha., hvoraf den østlige del er disponeret til skovkirkegård. Her består træbevoksningen hovedsageligt af vintereg – lat. Quercus petraea – og stilkeg – lat. Quercus robur. Dette område omfatter urnegrave, og der er nedfældet servitutter, således at naturpræget kan bibeholdes mest muligt.

På Birkholm er der også de mere arkitektoniske afdelinger, der er mere geometriske i deres opbygning. Som overgang til skovkirkegården er der udlagt et mere landskabeligt område med flere afdelinger, der ligger imellem små grupper af fremmedartede træarter. Denne træslette udgør et lille arboret (træhave). Træarterne til venstre i den nordlige del stammer fra den nordlige halvkugle, mens de øvrige kommer fra den sydlige. Områdets afdelinger indeholder hovedsageligt urnegrave.

Resten af kirkegården er opdelt i forskellige gravafsnit. Hver afdelingerne er nævnt med et bogstav. Ved hver afdeling er opstillet en lille sten med glat overflade og et dybhugget bogstav i rød farve til markering. Afdelingerne A-B og J er kirkegårdens ældste.