ÅRETS GANG PÅ KIRKEGÅRDEN

Januar: Kirkegårdskontoret fremsender tilbud på årlig renholdelse, forårs- og sommerblomster, samt vanding af sæsonblomster. Kun de gravstedsejere, der i forvejen har en aftale omkring de nævnte ydelser, modtager et tilbud.

Marts: Kirkegårdens personale fjerner alt gran og julepynt fra gravsteder med en renholdelsesaftale. Planter hjemtages til udplantning på gravstedsanlæg.

April: Hvis man har bestilt det, bliver der plantet stedmoderblomster og påskeliljer omkring påske, hvis frosten er gået af jorden.

Maj: Græssæsonen er startet. Dette indebærer, at visne blomster fra plænegravstederne bliver kasseret hver onsdag som er den faste ugedag hvor græsset slås; blomster der ikke er visne bliver lagt på de respektive afdelingers blomsterpladser. Blomsterne bliver ikke lagt tilbage på gravstederne af kirkegårdspersonalet, men det er man velkommen til selv at sørge for.

Juni: Hvis man har bestilt det, bliver der plantet sommerblomster inden grundlovsdag. Det kan f.eks. være pelargonier, isbegonier eller flittiglise. Sommerblomsterne holder frem til den første nattefrost. Kirkegårdskontoret fremsender tilbud på årlig grandækning, granpyntning og juletulipaner. Kun de gravstedsejere, der i forvejen har en aftale omkring de nævnte ydelser, modtager et tilbud.

Oktober: Sommerblomsterne fjernes på alle gravsteder med en renholdelsesaftale. Planter hjemtages til udplantning på gravstedsanlæg.

November: I november starter vi med grandækning på kirkegården. På den måde får gravstederne lidt beskyttelse for kulden og er samtidig smukke at se på hele vinteren igennem.

December: Der opstilles et juletræ ved Birkholm kirkesal. Kirkegården sneryddes og gruses kun lejlighedsvis. Af hensyn til beplantningen bliver der ikke saltet. Al færdsel i glat føre frarådes derfor og er på eget ansvar.

I vækstperioden bliver der slået græs hver onsdag. Inden bliver de visne blomster fjernet, og friske blomster bliver midlertidigt flyttet, så de ikke går tabt under græsslåningen. Man er velkommen til selv at flytte blomsterne tilbage på gravstedet efterfølgende, hvis man ønsker det.

På Birkholm kirkegård er der mange forskellige træer fra hele verden, så der sker hele tiden noget. Hjertetræerne springer ud. Kirsebærtræerne lyser op med deres lyserøde blomster. Og de ægte kastanjetræer lokker folk til at fylde lommer og poser med de smukke kastanjer. Kirkegården har også en af de få elmealleer, der er tilbage i Danmark. Den bliver beskåret, så den fremstår helt skulpturelt, og pludselig springer træerne ud og står helt grønne.