ORDENSREGLEMENT FOR BIRKHOLM KIRKEGÅRD

 1. Der er adgang til kirkegården døgnet rundt.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må kun udføres inden for normal arbejdstid. Arbejde på kirkegården og dens gravsteder må ikke udføres på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenester eller andre kirkelige handlinger.
 4. Kirkegårdens redskaber skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 5. Hunde skal føres i kort snor. Efterladenskaber skal straks fjernes af hundens fører.
 6. Uvedkommende færdsel på gravstederne er ikke tilladt.
 7. Kørsel med motorkøretøj eller cykel må kun foregå på de asfalterede veje og med ærinde til kirken eller kirkegården.
 8. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 9. Ukrudts- og skadedyrsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 10. Genstande af glas, glasvaser, syltetøjsglas, m.m., må af sikkerhedshensyn ikke forefindes på gravstederne.
 11. Afbrydning af grene, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af hegn, mure, gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og tillige strafansvar.
 12. Brugere af kirkegården skal til enhver tid følge kirkegårdspersonalets anvisninger. Klager over kirkegårdspersonalet rettes til kirkegårdslederen.

Dette reglement er udformet i henhold til §30 i vedtægten for Herlev og Birkholm kirkegårde.

Kirkegårdsbestyrelsen