HERLEV KIRKEGÅRD

Tegning: Bente Lysdahl
Tegning: Bente Lysdahl

Herlev kirkegård er den ældste af de to kirkegårde. Kirkegårdens oprindelse er vanskeligt at sætte alder på, men anlæggelsen er formentlig sket tilbage i slutningen af middelalderen, hvor man ophørte med at begrave de døde inde i kirken.

Herlev kirke er på de tre sider omgivet af den ældste del af kirkegården, som omsluttes af en traditionel kirkegårdsmur. Langs den sydlige mur står gamle lindetræer. Mod øst er plantet nye lindetræer – lat. Tilia cordata. Mod nordøst står to gamle asketræer. Disse træer indrammer på smukkeste vis byens gamle landsbykirke, hvis alder kan spores tilbage til 1400-tallet.

Der er ikke overleveret ret mange beviser om gamle dages kirkegårde. Man begyndte blot at grave de døde ned i græsset uden for kirken. Hvor omhyggelig denne nedgravning har været, kendes ikke; men hvorom alt er, stammer lovbudet om 3 alen (188 cm.) dyb grav, dvs. 1 meter jord over kisten, fra den tid. Dette lovkrav gælder stadig.

Oprindeligt gik bøndernes husdyr og afgræssede det saftige græs. På et tidspunkt blev dette for voldsomt, hvorfor man som værn måtte anlægge stendiger omkring.