KIRKEGÅRDSVEDTÆGTER

Kirkegårdsvedtægterne indeholder bl.a. bestemmelser om gravstedernes størrelse og om fredningstidens længde samt om takster for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder.

Se kirkegårdsvedtægterne