BESKRIVELSE AF KIRKEGÅRDSYDELSER

Renhold:

Gravstedet renholdes for ukrudt og døde plantedele ca. hver 3. uge. i vækstsæsonen. Der foretages lettere beskæring af træer og buske. Hver fredag fjernes visne buketter, potteplanter og kranse. Grandækning og julepynt fjernes i marts måned.

Forårsblomster og løg:

Der plantes det aftalte antal blomster. Der vandes kun i forbindelse med selve plantningen.

Sommerblomster:

Der plantes det aftalte antal blomster. Der vandes kun i forbindelse med selve plantningen.

Vanding af sæsonblomster:

Forårs og sommerblomster vandes efter behov. Der vandes kun på hverdage.

Grandækning, delvis

Hele graven dækkes med gran, dog således at der holdes en sti åben ind til gravstenen.

Grandækning, hele graven

Hele graven dækkes med gran.

Granpyntning:

Hele graven dækkes med gran. Der sættes fyrtoppe bag gravsten.

Dekorationsdækning, en slags gran:

Graven dekoreres/dækkes delvist med et fast antal granbundter i én slags gran. Se foto.

Dekorationspyntning, tre slags gran:

Graven dekoreres/dækkes delvist med et fast antal granbundter i tre slags gran, Der sættes bl.a. fyrtoppe bag gravsten. Se foto. Se foto.

Kranse og juletulipaner:

Kranse og juletulipaner sættes på graven op til jul.

Anlæg og renovering af gravsteder.

Anlæg og renovering af gravsteder foretages efter aftale. Prisen fastsættes på baggrund af materialevalg og estimeret timeforbrug.

 

Se priser