PRISER

Urnegravsteder koster 1.270,06 - 4.117,95 kr. for 10 år inkl. urnenedsættelse. Et enkelt kistegravsted koster 9.058,53 - 20.834,61 kr. for 20 år inkl. gravning. Prisen afhænger af, om man er medlem af folkekirken, og om der er obligatorisk renholdelse på gravstedet. 


Gravsteder uden obligatorisk renholdelse kan tilkøbe ydelser bl.a. anlæggelse af gravsted, renholdelse af gravsted, vanding af sæsonblomster, plantning af forårs- og sommerblomster, samt grandækning. Ydelserne kan afregnes på årsbasis eller ved at der på én gang afregnes for en årrække - typisk for en periode på 10 eller 20 år - svarende til gravfreden på henholdsvis urner og kister.

Efter de 10 eller 20 år kan man forny brugsretten til de fleste gravsteder.

Se vores prisliste