KIRKEGÅRDSBESTYRELSEN

Herlev og Birkholm kirkegårde administreres af en kirkegårdsbestyrelse bestående af ti medlemmer. 

Hvert af Herlev kommunes tre sogne, Herlev, Lindehøj og Præstebro, er repræsenteret med tre menighedsrådsmedlemmer.

De tre sognes præster er tilsammen repræsenteret med ét medlem.

Den daglige administration varetages af kirkegårdslederen, som er ansvarlig over for kirkegårdsbestyrelsen.