Information til bedemænd

Generelt

·         Som udgangspunkt anbefaler vi, at de efterladte henvender sig til kirkegården for valg af gravsted.

·         Oplysninger om evt. eksisterende gravsted/nykøb og urne/kiste-materiale bedes oplyst i bemærkningsfeltet på anmodning om begravelse/ligbrænding.

·         Afregning sker som udgangspunkt med gravstedsejer. Der er kun én gravstedsejer pr. gravsted.

Se priser

·         Al henvendelse vedrørende brug af kirkesal, kapel, kølefaciliteter samt sognehus på Birkholm kirkegård bedes rettet til kordegnen ved Lindehøj Kirke: http://www.lindehojkirke.dk/page/171/kirkekontoret

Al henvendelse vedrørende kirke, kapel og sognehus ved Herlev Kirke bedes rettet til kordegnen ved Herlev Kirke: http://www.herlevkirke.dk/kontakt

Find gravstedet

·         Vi har gjort det nemt at orientere sig på kirkegårdene. Gå til http://www.findgravsted.dk/ eller benyt den gratis smartphone app Find Gravsted og indtast navnet på kirkegården og derefter navnet på nyligt eller tidligere afdøde. Herefter vises gravstedsnummeret og placeringen af gravstedet på et kort.

Urner

·         Urnenedsættelser kan foretages på hverdage mellem kl. 8.00 og 14.00. Mod et pristillæg nedsættes urner tillige på lørdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

·         Anonym urnefællesgrav forefindes kun på Birkholm kirkegård. Urnerne skal her være af et let forgængeligt materiale. Urnerne nedsættes på en vilkårlig dag uden deltagelse af pårørende.

·         Vi har prisbillige alternativer til urnefællesgraven, som kan fornyes og med mulighed for at sætte en buket blomster og deltagelse i urnenedsættelsen.

·         Gravfred:               Let forgængelige urner:          10 år

  Andre urner:                            20 år - obligatorisk legat renhold

  Urner med indhold af kunststoffer må ikke benyttes.

Kister

·         Kistebegravelser kan foretages på hverdage mellem kl. 8.00 og 13.00. Mod et pristillæg tillige på hverdage efter kl. 13, samt lørdage mellem kl. 10.00 og 14.00.

·         Kistebegravelser skal anmeldes min. 3 dage før begravelsen; onsdag er seneste anmeldelsesdag ved kistebegravelse på en lørdag.

·         Gravfred:               Let forgængelige kister:          20 år

  Andre kister:                            40 år - obligatorisk legat renhold

  Kister med indhold af kunststoffer må ikke benyttes.