Gravsten

Materiale

Gravminder skal udføres i natursten eller træ. De må ikke være udført i glas, beton, eller andre kunstmaterialer.

Udformning

Kirkegårdenes forskellige afdelinger har hver især servitutter med krav og begrænsninger i udformningen af gravsten. Se de enkelte afdelingers servitutter på Herlev kirkegård og på Birkholm kirkegård.

Placering på gravstedet

Gravminder og stenvaser til plænegravene placeres af kirkegårdens personale. Alle øvrige gravsten anbringes på gravstederne af stenhuggeren eller gravstedsindehaveren.

Sikkerhedskrav

På baggrund af ulykker på kirkegårde, hvor mangelfuldt funderede gravsten er væltet med personskade til følge, har vi på Herlev og Birkholm kirkegårde fastsat minimumskrav til sikring af gravsten. Minimumskravene skal sikre at kirkegårdenes besøgende og kirkegårdens ansatte trygt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt kan færdes og arbejde på gravstederne.

1.      Gravsten med en højde på 60 cm og derover skal sikres således, at et hvilket som helst punkt på stenen kan belastes med et fysisk træk på mindst 35 kg fra en vilkårlig retning, uden at gravstenen derved kommer i bevægelse.

2.      Gravsten må ikke alene være støbt eller limet fast til evt. fundament eller sokkelsten, men skal forankres til evt. fundament eller sokkelsten vha. syrefaste stålbolte/gevindstænger/stålspyd.

Med hjemmel i Vedtægt for Herlev og Birkholm kirkegårde § 16 stk. 3: ”Gravminder, indgangspartier og gravgitre skal altid fremtræde i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand.”, vil gravsteder med gravsten, der ikke opfylder de ovennævnte mindstekrav, blive afspærret eller, hvor det er muligt, vil gravstenene blive lagt ned således, at de ikke udgør en risiko. Indehaveren af brugsretten vil blive kontaktet med krav om at forsvarliggøre gravstedet sikkerhedsmæssigt.

Find gravstedet

Vi har gjort det nemt at orientere sig på kirkegårdene. Gå til http://www.findgravsted.dk/ eller benyt den gratis smartphone app Find Gravsted og indtast navnet på kirkegården og derefter navnet på nyligt eller tidligere afdøde. Herefter vises gravstedsnummeret og placeringen af gravstedet på et kort.

Rengøring

Til gravsten, der rengøres på kirkegårdene, må kun benyttes almindelige rengøringsmidler uden  fareklassesymboler.