Bisættelse eller Begravelse

Når nogen dør

Der er mange praktiske ting at tage stilling til, når ens nærmeste dør. De ting kommer let til at fylde så meget, at man hverken har overblik eller overskud til at være i den sorg som er helt naturlig. Man kan altid henvende sig til sognepræsten med sine spørgsmål og tanker. Både i forbindelse med et dødsfald og i tiden efter dødsfaldet. 

Anmeldelse

Dødsfald skal altid anmeldes til kirkekontoret - også selvom man ikke ønsker en kirkelig begravelse. Dødsfald indberettes elektronisk af lægen og anmodning om begravelse eller ligbrænding skal foretages af de pårørende eller via en bedemand. Se www.borger.dk.

Bedemand

De pårørende har ret til selv at tage hånd om alt det praktiske, det vil sige papirarbejde, pyntning af kirken og sågar transport af afdøde. De fleste vælger dog at bruge en bedemandsforretning til én eller flere af disse opgaver.

Begravelseshandlingen

Forud for bisættelsen/begravelsen kan aftales en samtale med præsten, hvor der tages stilling til højtidelighedens forløb og tidspunkt. Et centralt spørgsmål er også, om afdøde skal begraves eller brændes (kremeres) og hvilken type gravplads afdøde skal hvile i. Udgangspunktet er, at man så vidt muligt, skal følge afdødes egne ønsker.

Borgerlig begravelse

Der mulighed for borgerlig bisættelse/begravelse fra Birkholm kirkesal, beliggende på Birkholm kirkegård. Kirkesalen bookes hos kordegnen i Lindehøj kirke.

Gravøl

Kirkernes sognegårde kan, mod betaling, benyttes til afholdelse af gravøl. Kontakt de respektive kirkekontorer for nærmere information.

Kirker

Herlev og Birkholm kirkegårde har 3 kirker og en kirkesal i sit område:

Herlev kirke

Lindehøj Kirke

Præstebro Kirke

Birkholm kirkesal og Birkholm sognehus administreres af Lindehøj kirke